PALLET ĐỂ HÀNG

Pallet để hàng đáp ứng các giải pháp lưu trữ hàng hóa trong GIÁ KỆ KHO HÀNG. Pallet để hàng Vinarack có 2 loại: pallet và pallet xếp chồng